Cito-toets groep 4 Kinderen in groep 4 hebben twee keer per jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). In januari is de eerste Cito-toets , de M4-toets. Als tweede in mei/juni , de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 te weten over deze toets. Via dit artikel zullen we u alles vertellen over de Cito M4 en E4. Op die manier bent u duidelijk geïnformeerd. Welke toetsen Om te beginnen zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen worden bevraagd over alle inhoud die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat houdt onder andere in: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Wat spelling betreft gaat het om het goed kunnen schrijven van woorden met categorieën of werkwoorden. Het vak woordenschat wordt gecontroleerd via woorden die kinderen in groep 4 moeten weten. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop leerlingen teksten tot zich nemen. Ieder van deze vakken komen tijdens groep 4 uitgebreid aan de orde en zouden beheerst moeten worden. Belang van de toetsen Waarom neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van leerlingen? De school vindt het belangrijk om de leercurves van leerlingen in kaart te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is het leren helder in beeld te brengen. De leerkrachten van groep 4 kunnen zo zien of individuen of groepen voldoende en naar verwachting groeien en vooruitgaan. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden opgesteld om het kind verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de overstap van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar. Voorbereiding op de toetsen Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud van de toetsen komt het hele jaar aan bod. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf op school worden voorbereid op de toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de reguliere toetsen. Vaak is niet alleen de inhoud anders, ook de manier van vragen stellen is anders dan kinderen gewend zijn. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Dat vraagt om goede oefenboeken, die ingaan op de stof van groep 4. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4. Cito thuis oefenen Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen goed voorbereid op de M4-Cito, terwijl Cito-toets Groep 4 Oefenen deel 2 zich richt op de E4-toets. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 33 opdrachten per deel bieden deze oefenboeken volop oefenmateriaal om de Cito-toetsen van groep 4 met uw kind te trainen. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles ruim aan bod. Educazione’s oefenboeken worden door ouders en opvoeders vaak ingezet om hun kinderen in groep 4 te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) beschikbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken. Slot, conclusie In groep 4 worden er twee belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. De leraren gebruiken de scores om verdere plannen te maken. Omdat deze scores van belang zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen beter voor te bereiden op de Cito-toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de boeken komen alle onderdelen en vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden kinderen uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4 op de basisschool.

http://citotoetsgroep4.simpsite.nl/

http://citotoetsgroep4.eklablog.com/alles-over-de-cito-toets-in-groep-4-a188349748

http://citotoetsgroep4.mystrikingly.com/

https://citotoetsgroep4.page.tl/

https://citotoetsgroep4oefenen.blogspot.com/

http://citotoetsgroep4.bravesites.com/

https://cito-toets-groep-4-oefenen.jimdosite.com/

https://citotoetsgroep4.wordpress.com/

https://citotoetsgroep4.webs.com/

http://citotoetsgroep4.wikidot.com/

https://corneliusbrands.wixsite.com/website

https://citotoetsgroep4oefenen.yolasite.com/

http://citotoetsgroep4.125mb.com/

http://citotoetsgroep4.mysites.nl/mypages/citotoetsgroep4/552228.html

https://citotoetsgroep4oefenen.bookmark.com/

https://citotoetsingroep4.tumblr.com/

https://citotoetsengroep4oefenen.tumblr.com/

https://citotoetsoefenengroep4.weebly.com/

http://citotoetsgroep4oefenen.mystrikingly.com/

https://citotoetsgroep4.bookmark.com/

https://citotoetsgroep4.jouwweb.nl/

https://juffemke.eigenstart.nl/

https://5f63427c6da70.site123.me/

http://im-creator.com/free/corneliusbrands/toetsen_in_groep_4

https://bit.ly/3iIMMUP

Ben jij de trotse ouder van een leerling dat al in groep 4 zit? In dat geval is er vast veel info waar je misschien je vraagtekens bij plaatst. Want hoe zit het met vakken als rekenen, schrijven, taal, gym en hoe ontwikkelt zich de sociale ontwikkeling van deze groep kinderen? Hoe zit het precies met toetsen, zoals Cito-toetsen in groep 4? Dit zijn slechts enkele van de vragen die ouders met een kind in deze groep zich veelvuldig zullen stellen. Groep 4 Website geeft antwoord op veel van die vragen en kan als handleiding gebruikt worden door ouders met een kind in groep 4. Bezoek groep 4 website door de link te volgen.

 
 
 

Follow Us

© Copyright Cito-toets groep 4 oefenen